ขออภัยเว็บไซต์กำลังปรับปรุง

##ติดต่อโรงเรียน##

โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)
92 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 088-5712055